Dört Mezhebe Göre Temizlik – 6

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-temizlik-6Davud-u Zahirî:

“Haram olan içmede kullanmaktır.” demiştir. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre bu kabil kapları edinmek de haramdır. Şafiî de sahih olan da budur.

Altınla kaplanmış olan kaplar da ittifakla haramdır. Gümüş kaplama ise süsleme amacıyla gümüş miktarı çok ise Malikî, Şafiî ve Hanbelî’de haramdır. Hanefî’ye göre az olsun çok olsun gümüş kaplama haram değildir.

Misvak:

- Misvak kullanmak ittifakla sünnettir. Davud-u Zahirî’ye göre vaciptir. Ona göre misvakı bilerek terkeden kişinin namazı batıl olur.
Öğleden sonra oruçlunun misvak kullanması mekruh olur mu?

Malikî ve Hanefî’ye göre olmaz. Şafiî’ye göre mekruh olur. Hanbelî’ye göre ise iki çeşit -mekruh olması ve olmaması şeklinde- rivayet vardır.

Sünnet Olmak:

- Sünnet olmak Ebu Hanife’ye göre müstehap, diğer mezheplere göre vaciptir.