Dört Mezhebe Göre Temizlik – 5

By | 26 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-temizlik-5Akarsu:
- Akarsuyun hükmü durgun su gibidir. Bu Hanefî, Hanbelî ve tercih edilen son Şafiî görüşüne göredir. Malikî’ye göre ise akar su az olsun çok olsun değişikliğe uğramadıkça necis olmaz. Şafiî’de eski görüş de böyledir. Gazzali, İmam ul-Harameyn ve Begavî gibi Şafiî alimleri de bu görüşü benimsemişlerdir. Nevevî, Mühezzeb şerhinde “Kuvvetli olan budur.” demiştir.
Gümüş,Altın Kaplar:

- Gümüş ve altından yapılmış kapları yeme içme aleti olarak kullanmak kadın ve erkek için haramdır. Şafiî dışındaki mezhepler de böyledir.