Dört Mezhebe Göre Temizlik – 2

By | 26 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-temizlik-2*Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre necaset sudan başka bir şeyle temizlenmez. Ebu Hanife’ye göre ise temiz olan her sıvı ile necaset temizlenir.

* İmam Şafiî’nin sahih olan görüşüne göre güneşte ısınmış su mekruhtur. Bu mezhebin son devir alimlerine ve diğer üç imama göre bunda bir kerahet yoktur. Ilık su ittifakla mekruh değildir. Ahmed b. Hanbel ateşte ısıtılmış suyu mekruh saymıştır.

Kullanılan Su: * Farz olan bir taharetin (abdest, gusül gibi) yerine getirilmesinde kullanılan su, Ebu Hanife’nin mezhebinde meşhur olan görüşe göre temizdir, fakat temizleyici değildir. Şafiî ve Malikî mezhebinde de sahih olan budur. İmam Malik’e göre ise bu su temiz ve temizleyicidir. Ebu Hanife’den bir rivayete göre bu su necistir. Bu görüş Ebu Yusuf undur. Sirke ve gül suyu ile ittifakla temizlenme olmaz.