Dört Mezhebe Göre Teminat – 4

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-teminat-4- Bir kimse bir başka şahıs hakkında: “Yüz dirhem alacağı” olduğunu iddia etse, üçüncü bir şahıs:“Eğer o yüz dirhemi vermezse, yüz dirhemi ben ödeyeceğim” dese, hakkında yüz dirhem borç iddia edilen kişi borcunu (şart koşulan zamanda) ödemezse iddia sahibi kimse teminat verenden yüz dirhemi talep eder. Bu, Şafiî, Malik ve Muhammed b. Hasen’e göre geçerli değildir.

- Satıcının müşteriye, parayı aldıktan sonra sattığı mal ile ilgili garanti vermesi sahih ve caizdir Zira bu asırlar boyu insanlar tarafından yaygın olarak kullanıla gelmiştir.
Bu Ebu Hanife, Malik, Ahmed b. Hanbel’e ve Şafiî’nin iki kavlinden tercih edilene göredir. Şafiî’nin bir başka görüşüne göre bu sahih değildir Zira bu vacip olmayan bir garantidir.