Dört Mezhebe Göre Teminat – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-teminat-2 - Borçlu olan bir kimse ölse, borcunu karşılayacak varlık bırakmamış ise bu kimsenin borcu için teminat vermek caiz midir?
Malik, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre caizdir. Ebu Hanife’ye göre caiz değildir.
- Teminatı isteyen, kabul etmese de teminat vermek sahih olur. Bu Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göredir. Ebu Hanife’ye göre bu caiz olmayıp ancak bir durumda caizdir. O da şudur: Hasta bir kimse varislerinden bazıları için “Benim borcumun ödenmesini üzerine al” dese varis de bunu kabul etse, alacaklılar orada bulunmadığı ve borç belirli olmadığı halde bu caizdir. Bu ifade kişinin hasta olmadığı bir durumda olsa ödemeyi üzerine aldığını söyleyen kimseye (kefile) bir şey lazım gelmez.
- Mahkemede hazır bulunması gerekli olan her kişi ile ilgili olarak kişinin bedeni üzerine garanti vermek de sahihtir. Bunda ittifak vardır. Zira insanlar arasında buna hem ihtiyaç vardır, hem de uygulanması yaygındır.
- Davalı hakkında garanti vermek de sahihtir. Ancak bunu Ebu Hanife caiz görmemektedir.