Dört Mezhebe Göre Sulh

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sulh- Mezhep imamları bir kimse üzerinde bir hak olduğunu bilip de bu hakkın bir kısmını söz konusu ederek hak sahibi ile sulh anlaşması yapsa bunun helal olmadığında ittifak etmişlerdir. Zira bu hakkın (bir kısmının) yenmesine, çiğnenmesine yol açmaktadır.
Fakat üzerinde bir hak olduğunu bilmeyen fakat hak olduğu iddia edilen kimse bunun üzerine sulh yapabilir mi? Şafiî dışındaki mezheplere göre yapabilir. Şafiî’ye göre bu durumda da sulh sahih olmaz.
Sulh bedeli olarak belirsiz bir şey üzerine sulh yapmak Hanefî, Malikî, Hanbelî’ye göre caiz, Şafiî’ye göre caiz değildir.
- İki ev arasında bir duvar olup, iki ev sahibinden birinin duvar üzerine konmuş mertekleri olsa, her iki evin sahibi de duvarın tamamının kendisine ait olduğunu iddia etseler:
Ebu Hanife’ye ve Malik’e göre duvar, üzerinde mertekleri bulunan kişinindir. Ancak yemin etmesi gerekir.
Şafiî ve Hanbelî’ye göre duvarın üzerinde bulunan mertekler, merteği bulunan tarafa tercih hakkı vermez. Duvar aralarında ortak olur, her ikisine de yemin verilir.