Dört Mezhebe Göre Sulh – 3

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sulh-3 - Mal sahibi mülkünde komşusuna zarar vermemek şartı ile (dilediği gibi) tasarruf etmekte hak sahibidir.
Komşuya zarar veren bir şeyin yapılmasında ihtilaf vardır: Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre bu caiz, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre caiz değildir. Bu kabil bir tasarrufun örnekleri şunlardır: İki komşudan birinin (diğeri yakınında) banyo, tuvalet, meyve (mesela üzüm) sıkacak bir yer yapması veya bir kuyu açıp komşunun kuyusunun suyunu azaltması veya duvarında komşuya bakan bir pencere açması gibi. Bunları insan kendi mülkünde yaptığı için kendisine engel olunamaz.
Mezhep imamları bir müslümanın mülkü olan binayı yükseltmeye hakkı olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak binasını yükselten kimsenin komşularının evindeki iç yaşantıyı gözetliyecek durumda olması helal değildir.

Komşulardan birinin damı diğerininkinden yüksek ise: Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre evinin damına komşuları görmesini engelleyecek bir sütre yapması lazımdır. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre bu lüzumlu değildir.