Dört Mezhebe Göre Şirket – Ortaklık

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sirket-ortaklik1 – İnan ortaklığı caizdir. Bunda ittifak vardır.
2 – Mufavada şirket Ebu Hanife ve Malik’e göre caizdir. Ancak Ebu Hanife şeklinde Malik’e muhaliftir. Ebu Hanife şöyle diyor: “Mufavada, iki kişinin altın, gümüş neye sahipler ise bu iki cinsten ne varsa hiçbir şey kalmamak üzere her ikisi içinde eşit miktarda olmak üzere şirket kurmalarıdır.” Bunlardan birinin malı diğerinden fazla olursa mufavada sahih olmaz. Hatta, bu iki kişiden birisi veraset yoluyla bir mal elde etse mufavada şirketi batıl olur. Zira bu kimsenin malı ortağınınkinden ziyade olmuştur. İki ortaktan her birinin kazandığı aralarında ortak olur. Ortaklardan her birinin gasp vesaire gibi sebeplerle ödemek zorunda olduğu şey de aralarında ortak olur.
Malik ise şöyle diyor: “Ortaklardan birinin sermayesi diğerinden fazla olabilir. Kâr sermaye oranına göre olur.Ticarî faaliyetlerinden dolayı ortaklardan birinin ödemek zorunda olduğu herhangi bir tazminat aralarında ortak olur. Fakat gasb ve benzeri sebeplerle ödenenler ortak olmaz.”
Malik ise şöyle diyor: “Ortaklardan birinin sermayesi diğerinden fazla olabilir. Kar sermaye oranına göre olur.Ticarî faaliyetlerinden dolayı ortaklardan birinin ödemek zorunda olduğu herhangi bir tazminat aralarında ortak olur. Fakat gasp ve benzeri sebeplerle ödenenler ortak olmaz.”
Malik’e göre sermayenin ticaret malı veya para olması, ortakların sahip oldukları her şeyde ortak olup sahip oldukları herşeyi sermayeye koymaları, mallarının birbirinden ayrılmayacak şekilde karışıp karışmaması veya ayrılıp topladıktan sonra hepsinin şirkette el altında olup olmaması fark etmemektedir.
Ebu Hanife’ye göre ise ortaklardan her birinin malı bir araya getirilmeyip her birinin malı elinde olsa da şirket sahih olur.
Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre bu şirket batıldır.