Dört Mezhebe Göre Sehv (Unutma) Secdesi

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sehv-unutma-secdesi- Mezhep imamları sehv secdesinin meşru olduğunda ve namaz kılarken unutan (böylece hata yapan) kimsenin sehv secdesi ile bu durumu telafi ettiğinde ittifak etmişlerdir.

Ancak mezhep imamları sehv secdesinin hükmünde ihtilaf etmişlerdir.

Ahmed b. Hanbel ve Hanefî ulemasından Kerhî’ye göre vaciptir.

İmam Malik’e göre unutmadan dolayı bir eksiklik varsa vacip, ziyadelik olmuşsa sünnettir.

Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre eksik-fazla durumu dikkate alınmaksızın sünnettir. Sehv secdesi yapması gereken kimse, bilerek yapmadığı takdirde namazının batıl (geçersiz) olmayacağı hususunda görüş birliği etmişlerdir.Ancak bu durumda namazın batıl olacağı hususunda Ahmed b. Hanbel’den bir rivayet vardır.