Dört Mezhebe Göre Sehv (Unutma) Secdesi – 4

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-sehv-unutma-secdesi-4- Birinci oturuşta Ettihayyatü’yü unutan kimse üçüncü rekâte kalkmadan (tam dikilmeden) önce veya kalktıktan sonra hatırlarsa oturmaya dönmez, sehv secdesi yapar. Bu Şafiî’ye göredir. İmam Malik’e göre kalçası yerden ayrılmışsa dönmez. Ahmed b. Hanbel’e göre oturma ile kalkma halinin ortasında hatırlarsa ve henüz okumaya başlamamış ise dönüp dönmemekte serbesttir. Evla (daha uygun) olan dönmemektir.

Nehaî’ye göre okumaya başlamamışsa oturuşa döner.

Hasen’e göre kalktığı rekâtın rükûunu yapmadıkça döner.
Şafi î’ye göre unutarak beşinci rekâte kalkmışsa, hatırladığı takdirde oturur. Dördüncü rekâtte Ettehiyyatü’yü okumamışsa bu oturuşunda okur ve sehiv secdesi yapar. Dördüncüde Tahiyyat’ı okumuş ise sadece sehv secdesi yapar ve selam verir. Bu durumda Malik ve Ahmed b. Hanbel’in görüşü, Şafiî’ninki gibidir.
Ebu Hanife’ye göre beşinci rekâte kalkan beşinci rekâtin secdesini yapmadan hatırlarsa oturuşa döner. Bir defa secde ettikten sonra hatırlarsa; dördüncü rekâtte Tahiyyatı okuyacak kadar oturmuş idiyse namazı tamamdır. Ancak beşinci rekâte ilaveten bir rekât daha kılar. Bu iki rekât onun için nafile olur. Dördüncü rekâtta oturmamış idiyse namazı farz olmaktan çıkar, nafileye dönüşür.
Nafile kılmakta olan kimse (oturmadan) üçüncü rekâta kalksa “Havi Kebir’de söylendiği üzere alimler arasında ihtilaf yoktur ki bu kimse için namazını dörde tamamlaması da caizdir, ikinci rekâte dönerek selam vermesi de caizdir. Her iki durumda da sehv secdesi yapar.
Akşam namazını unutarak dört kılan kimse sehv secdesi yapar. Namazı ittifakla geçerlidir.
Evzaî:
“Bir rekât daha ekleyip sehv secdesi yapar, ta ki akşam namazı çift rekâtlı olarak kılınmasın.”