Dört Mezhebe Göre Satışı Bozan ve Bozmayan Şeyler

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satisi-bozan-ve-bozmayan-seyler- Bir kimse azad edilmek şartı ile bir köleyi satsa Ebu Ha­nife dışındaki mezheplerce satış sahihtir. Ebu Hanife’den meşhur olan satışın sahih olmamasıdır.

- Bir kimse vela’ ( ) şartı ile köleyi satsa satış ittifakla caiz olmaz.

- Bir kimse satışa aykırı olan bir şartla (herhangi) bir malı satsa -hiç satmamak veya azad etmemek şartıyla köleyi veya satıcı oturmak üzere bir evi, dikişini yapmak şartıyla elbiseyi satmak gibi- Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre satış batıl olur.

İbn-i Ebu Leyla, Nehaî ve Hasen’e göre satış sahih, şart fasittir. İbni-i Şübrüme’ye göre satış da, şart da caizdir. Malik’i mezhebine göre satıcı sattığı şeyden az bir menfaati kendisi için şart koşarsa -evde (bir müddet) oturmak gibi- satış sahih olur.
Hanbelî’ye göre bir iki gün oturmayı şart koşsa satış akdi fasit olmaz.