Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 9

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-9- Satıcı “Sana şu arsadan on zira’ını sattım” diyerek toplamı yüz zira’ olan yeri satsa, satış on zira’lık kısım için sahih olur. Ancak bu sahih oluş yüz zira’ın her tarafına şamil bir satış şeklinde olur. Ebu Hanife’ye göre sahih olmaz.

- Satıcı bir buğday yığınından on ölçek satıp, sattığı buğdayı ölçse ve müşteri malı teslim aldıktan sonra yedi ölçek olduğunu iddia etse, satıcı da bunu inkar etse, (bu durum hakkında) Şafiî’nin iki kavli olup bunların en sahih olanı müşterinin sözünün kabul edilmesidir. Aynı görüş Ebu Hanife’den de rivayet edilmiştir. Görülerden İkincisi satıcının sözünün kabul edilmesidir. Malik’in görüşü de böyledir.

- Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarınca, kovanında da olsa, görülüyorsa arıyı satmak caizdir. Ebu Hanife’ye göre arının satışı caiz değildir.