Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 7

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-7- Kör kimsenin alış verişi -mal kendisine tarif edilse de- kirası, ipoteği, bağışı Şafiî’nin iki görüşünden tercih edilenine göre sahih değildir. Ancak kör olmadan önce demir gibi değişken özelliği olmayan bir malı görmüş ise ona satabilir. Hanefî, Malikî ve Hanbelî’ye göre körün alış verişi sahihtir, dokunmak suretiyle tercihini yapmak üzere muhayyerlik hakkı vardır.

- Baklayı kabuğu ile satmak Hanefî dışındaki mezheplere caiz değildir. Hanefî’de caizdir.

- Misk ve miskin içinde toplandığı kap temizdir. Her ne kadar canlı varlıktan ayrılan bir parça ise de. Şafiî mezhebinde esah olan budur. Miskin satışı icma ile sahihtir.

- Henüz başağında iken buğdayı satmak, Şafiî’nin iki kavlinden esah olanına göre caiz değildir. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel sahih olduğunu söylemişlerdir.