Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 5

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-5- Bir kimsenin tam olarak eline geçmemiş olan şeyi satması sahih değildir.Taşınır veya taşınmaz bir malı satın alıpta elde etmeden satmak gibi. Bu Şafiî’ye göredir. Muhammed b. Hasen de aynı görüştedir.

Ebu Hanife taşınmazın elde edilmeden satışını caiz görmektedir. Malik ise yiyecek (şeylerin) elde etmeden satışını caiz görmemekte, bunun dışındakileri caiz görmektedir. Ahmed b. Hanbel’e göre satılan şey ölçekle, sayı ile veya tartı ile satılıyorsa bunların elde edilmeden satışı caiz değildir. Bunlardan başkalarını elde etmeden satmak caizdir.

- Malı tam elde etmek taşınır mallarda satın alanın taşıması ile olur.Taşınmazlar da -ağaç üzerinde meyve veya bina, toprak gibi tahliye ile olur. Ebu Hanife’ye göre hepsinde tahliye ile olur.