Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 3

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-3- Vakıf (malı) satmak Hanefî dışındaki mezheplerce caiz değildir. Hanefî’ye göre (vakıf malı) bir hakim kararı olmadıkça veya vakfı yapan kişi vasiyet (le satışına engel olacak bir hüküm) yapmamışsa satışı caizdir.

- (İki veya daha fazla kişi arasında) ortak (olan) kölenin (ortaklardan birisi tarafından) satışı caizdir. Köle küçük olsun, büyük olsun durum aynıdır. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Hanbelî’ye göre küçük ise caiz değildir.

- Kadının sütü ittifakla temizdir ve Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre satılması caizdir. Hanefî ve Malikî mezheplerine göre caiz değildir.