Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 12

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-12- Erkek hayvanın dölünün parası haramdır. Erkek hayvanı dişiye aşırmanın ücreti de Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce haramdır. Malikî’ye göre erkek hayvanı dişiye aşmak üzere bir müddet kiralamak suretiyle karşılığında bedel almanın caiz olduğu rivayeti vardır.

- Ana ile çocuğu (her ikisi de köle olup satmak suretiyle) birbirinden, çocuk mümeyyiz oluncaya kadar ayırmak haramdır. Şayet satış yoluyla ayırma olursa, satış Ebu Hanife dışındaki mezheplerce batıldır. Ebu Hanife satışın sahih olduğunu söylemiştir. Büluğ öncesi ayırmakta caiz değildir. Ayırma kardeşler olursa Ebu Hanife dışındaki imamlarca caizdir. Ebu Hanife’ye göre caiz değildir.