Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 11

By | 8 Ağustos 2015

-dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-11 Kâfir bir kimseye Müslüman bir (köle) kimseyi ve mushafı satmak caiz değildir. Bu Şafiî’nin iki kavlinden tercih edilenidir. Bu aynı zamanda Malikî’nin iki kavlinden biridir. Ebu Hanife’ye göre satış sahihtir. Ancak (kâfire bundan satıldığı takdirde) mülkiyetinin kaldırılması için emredilir. Bu aynı zamanda Malik’in (bu husustaki) diğer rivayetidir. Ahmed b. Hanbel’e göre her halükarda (bunların kâfire satışı) sahih değildir.

- Üzümü şarap yapacak kimseye satmak ittifakla mekruhtur. Ahmed b. Hanbel, bu satış sahih değildir demiştir. Hasan-ı Basrî’ye göre bunda bir beis (sakınca) yoktur.Sevrî (üzüm helaldir) “Helali istediğine sat” demiştir.