Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 10

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-10- Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce memedeki (sağılmamış) sütü satmak caiz değildir. Malikî’ye göre sağılma süresi bilinirse, belirli gün kadar memedeki sütü satmak caizdir.

- Malikî dışındaki mezheplerce koyunun üzerindeki yünü satmak caiz değildir. Malikî’ye göre yünü sonra kesmek şartı ile caizdir.
- Dirhem ve dinarı (bozuk para şeklinde altın ve gümüşten yapılmış sikke parayı) toplu olarak (kabala usul) satmak Malikî dışındaki mezheplerce sahihtir. Malikî’ye göre caiz değildir.

- Satıcı, sütlü olmak şartı ile bir koyunu satsa caizdir. Ebu Hanife’ye göre caiz değildir.
- Satıcı “Sana şu yüz miskalö altın ve gümüşe sattım” dese sahih olmaz. Ebu Hanife’ye göre sahih olur ve (parayı) yarısını birinden, yarısını öbüründen verir.

- Mezhep imamları mushaf satın almanın caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak satışında ihtilaf etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel dışındaki mezhep imamlarınca kerahetsiz sahihtir. Ahmed b. Hanbel’e göre mekruhtur. (Hanbelî alimlerinden) İbnu’l-Kayyum el-Cevziyye mushafı satmanın haram olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir.