Dört Mezhebe Göre Rehin (İpotek) – 6

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-rehin-ipotek-6- Bir kimse, “Bana bir dirhem vermen veya şu elbiseyi bugün yahut yarın satman şartı ile kölemi rehin bırakıyorum” dese rehin sahih olur. Rehin ile ilgili hak her ne kadar önceden söz konusu ise de rehin sahih olur.

Söz konusu parayı ödünç alır veya elbiseyi alırsa rehin gerçekleşir. Rehin konusu olan şeyin teslim edilmesi gerekir. Bu Ebu Hanife ve Malik’e göredir. Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ödünç alma ve (elbise) satış işlemiş geçerlidir. Fakat rehin sahih değildir.
- Zor kullanarak (gasp ile) alınan bir mal (bir zarar geldiği takdirde) gasp ile ilgili hükümlere göre zararı tazmin edilir. Zor kullanılarak alınan bir malı sahibi geri almadan zorbalıkla alana rehin bıraksa (mala bir zarar geldiği takdirde) rehin hükümlerine göre tazmin edilir, gasbpMalikî mezheplerine göredir. Şafiî ve Hanbelî’ye göre zorbalıkla alma sırasında gasp tazminatı kesinlik ve devamlılık ifade eder. Malı teslim alma imkanı verecek zaman geçmedikçe rehin gerekli olmaz.