Dört Mezhebe Göre Rehin (İpotek) – 5

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-rehin-ipotek-5- Rehinin bırakıldığı güvenilir kimse rehni satsa ve rehin alan da parayı alsa, daha sonra malın başkasına ait olduğu ortaya çıksa güvenilir kişinin sorumluluğu yoktur. Malda hak sahibi olan malı satın alan kimseden alır. Malı satın alan da parasını, güvenilir kişiye vekalet verenden, yani malı rehin alan kimseden geri alır. Çünkü rehin malının el değiştirmesi bir satıştır. Bu hükümler Malikî mezhebine göredir.

Nitekim Malikî mezhebi alimlerinden Kadı Abdulvehhab şöyle diyor: “Mezhebimizde vekil, vasiy ve çocuğunun malını satan babaya (gerektiği takdirde) tazminat yoktur.” Şafiî ve Hanbelî’nin de görüşü böyledir.
Hanefî’de ise sorumluluk malı satan güvenilir kişidedir. O, sahibi çıkan malın parasını müşteriye öder, sonra parayı kendisini vekil edenden alır. Hanefî mezhebi baba ve vasiyde de Malikî mezhebi gibi söylemekte, hakim ve hakimin tayin edeceği güvenilir kişi hakkında Malikî mezhebine uymakta ve bunlara da sorumluluk yoktur, demektedir. Fakat rehin veren kişi yetim veya iflas etmiş ise zararın ödenmesi aleyhine satış yapılana ait olur.