Dört Mezhebe Göre Rehin (İpotek) – 4

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-rehin-ipotek-4- Rehini veren ve alan rehin malı yanına koymak üzere bir güvenilir kişi üzerinde anlaşsalar ve rehin veren malı güvenilir kimsenin borcun vakti geldiğinde satmasını şart koşsa, anlaşıldığı gibi mal satılsa, para rehin alanın eline geçmeden telef olsa, mal rehin alanın hesabına telef olmuş olur. Nitekim mal, rehin alanın elinde telef olsaydı da böyle olacaktı.

Malik’e göre rehin mal, malın bırakıldığı güvenilir kişide telef olması halinde, rehin verenin hesabına telef olmuştur. Mal rehin alanın elinde iken telef olursa kendi hesabına telef olur.
Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre durum ne olursa olsun mal, rehin verenin hesabına telef olur. Ancak mal rehin alanın kusurundan kaynaklanan bir durumda telef olursa bu durumda rehin alanın zararına olmak üzere telef olur. Zira rehin alanın eli emanet elidir. (Kendinden kaynaklanan bir kusur olmadıkça ödemesi gerekmez.)