Dört Mezhebe Göre Rehin (İpotek) – 3

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-rehin-ipotek-3- Bir hak meydana gelmeden (borçlanma olmadan) rehin vermek sahih olur mu? Hanefî mezhebine göre sahih olur. Diğer üç mezhebe göre sahih olmaz.

- Rehini alan kimse rehin bırakılan malı (borcun süresi dolup ödenmediği için) rehni hak ettiği zaman satmayı, rehni geri vermeyeceğini şart koşsa Şafiî dışındaki mezheplerce caizdir. Şafiî’ye göre de rehini veren rehin malını kendisi satamaz. Ancak onun izni ile rehin alan veya onun vekili satabilir. Şayet izin vermezse, hakim ya borcunu ödemeye veya rehinin satılmasına mecbur eder. Bu durumda meseleyi hakime götürmek müstehaptır. Gerekeni yapmaz da rehini alan rehin malı satarsa caizdir.

- Rehin veren kimse emin bir kimseyi vakti dolunca rehin bırakılan mal satmakta vekil tayin etse ve rehin malı ona bıraksa, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre vekalet sahihtir. Rehin veren, o vekili başka vekillerini azlettiği gibi azledebilir, vekaleti feshedebilir. Ebu Hanife ve Malik’e göre bu vekaleti fesh etmek yoktur.