Dört Mezhebe Göre Rehin (İpotek) – 10

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-rehin-ipotek-10- Rehin alan rehinin dış görünüşten belli olmayan bir kusurdan dolayı telef olduğunu iddia ettiği takdirde kıymet üzerinde anlaşırlarsa söz yoktur. Rehinin özelliğinde anlaşıp kıymetinde anlaşamıyorlarsa: Malikî mezhebine göre (üzerinde anlaşılan) özelliği taşıyan bir nesnenin ne değeri olduğu konunun uzmanına sorulur, ona göre hareket edilir.
Ebu Hanife’ye göre kıymet hususunda rehin alanın yeminiyle birlikte sözü kabul edilir. Şafiî’ye göre herhangi bir kayıt olmaksızın söz borçlunundur.

Alıcı ve satıcı, satılan mal üzerinde rehin olmak üzere şart koşsalar:

Ebu Hanife’ye ve Şafiî’ye göre bu sahih değildir, satış feshedilmiş olur. Kadı Abdulvehhab diyor ki:“Malik’in sözü dış görünüşe bakılırsa bu imamlar gibidir. Fakat bana göre bu işlemde kerahet var gibi görünüyor. Ben onun caiz olduğunu görüyor ve caiz olduğunu söylüyorum. Bence Malik’in kaideleri bunun caiz olduğunu gösterir.”