Dört Mezhebe Göre Oruç – 3

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-3- İslam dininden dönen bir kimseye dinden çıkmış olarak yaşadığı sürede geçen orucunu kaza etmesi vaciptir. Bu Ebu Hanife dışındaki mezheplere göredir Ebu Hanife’ye göre vacip değildir.

- Oruca dayanamayacak çocuğun ve sürekli delilik hali olan kişinin oruç tutmakla yükümlü olmadığında ittifak vardır. Ancak çocuk yedi yaşında oruç tutmakla emredilir. On yaşındaki çocuk orucu terk ettiği takdirde cezalandırılır. Ebu Hanife çocuğun tuttuğu orucun sahih olmadığını söylemiştir. Aklî dengesi yerinde olmayan kimse sağlığına kavuşsa rahatsızken geçirdiği oruçları kaza etmesi Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre vacip değildir. Malik’e göre vaciptir. Ahmed b. Hanbel’e göre (vacip olduğu ve olmadığı şeklinde) iki rivayet vardır.

- İyileşmesi umulmayan hasta ve çok yaşlı ihtiyar kimseye oruç yoktur. Bunlar fidye verirler. Ebu Hanife’ye ve Şafiî’deki sahih kavle göre böyledir. Ancak Ebu Hanife her gün için ya bir sa’ miktarı buğday veya bir sa’ miktarı arpanın (fidye olarak) verilmesini söylerken Şafiî her gün için bir müdd miktarı verilmesini söylemiştir.

Malik’e göre bunlara oruçta, fidye de yoktur. Hanbelî’ye göre ise ya yarım sa’ hurma veya arpa, yahut bir müdd buğday verir.