Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma – 6

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma-6Ödünç alan kimsenin, ödünç aldığı şeyi geri verirken, aldığından daha iyi bir halde vermesi müstehaptır. Bu hususta hadis vardır. Ödünç verene verdiğinden daha iyi halde (malını geri) almak mekruh değildir.
- Aşağıdaki hususlarda ittifak vardır:

a- Bir kimsede tarihi belirli alacağı olana; geri kalanını tarihinden önce vermek üzere alacağın bir kısmından vazgeçmesi helal olmaz.

b- Borçlunun borcunun bir kısmını vadesinden önce verip, bir kısmını normal vaktinden daha ileri bir tarihe ertelemesi helal olmaz.

c-Alacaklının alacağının bir kısmını belirlendiği gibi, bir kısmını mal olarak alması helal olmaz.

d-Alacağın ödeme vakti gelince alacaklının bir kısmını alıp, geri kalandan vazgeçmesi veya ileri bir tarihe ertelemesinde bir sakınca yoktur.

- Bir kimsenin, bir başkasında satış veya ödünç verme yüzünden alacağı olup bu alacağı belirli bir süre ertelemiş olsa Malikî mezhebine göre bu süreden vazgeçemez, bu süreye riayet etmek lazım olur. Borç para verip, borcun müddetine ilave bir süre eklemek de böyledir. Ebu Hanife de cinayet ve ödünç para vermeden kaynaklanan alacaklar dışındakilerde Malik ile aynı görüştedir. Şafiî’ye göre bunların hepsinde alacaklıya süreye riayet etmesi gerekmez. Dilediği vakit alacağını isteyebilir. Zira (o borç konusu olan şeyi peşin vermiştir.) Peşinde erteleme olmaz.