Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma – 3

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma-3- Selem, kölede hayvanlarda ve kuşlarda caizdir. Bunların ödünç verilmesi de caizdir.Ancak ödünç alana kendiis ile ilişki kurması helal olan cariyeyi ödünç vermek Şafiî, Malik, Ahmed b. Hanbel Sahabe ve Tabiinin çoğunluğuna göre caiz değildir. Ebu Hanife’ye göre hayvanların ödünç verilmesi de, selemi de caiz olmaz. Müzenî ve İbn-i Cerir Taberî’ye göre ödünç alana cinsel ilişki kurması caiz olan cariyeleri ödünç vermek caizdir.

- Mahsul kaldırma, hurma kesimi, nevruz, fars kavminin sonbahar bayramı, Hıristiyanların büyük bayramı gibi zamanlarda mal teslimi olmak üzere selem yapmak Malikî mezhebine göre caizdir.

Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre bu caiz değildir. Ahmed b. Hanbel’den iki rivayetin makbul olanı da böyledir.
- Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarınca ette selem caizdir. Ebu Hanife’ye göre değildir.

- Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre ekmekte selem caiz değildir. Malik’e göre caizdir. Ahmed b. Hanbel:“Ekmekte selem caizdir. Ateşe temas eden (ateşte pişen) şeylerde de caizdir.”