Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma – 2

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma-2- Mezhep imamları taneler arasında (önemli bir) fark olmayan, ceviz ve yumurta gibi mallarda da selemin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre bunun caiz olmadığı rivayet edilmiştir. Taneleri arasında farklılık olanlar da -karpuz ve nar gibi- selemin cevazı hususunda ihtilaf vardır: Ebu Hanife’ye göre bunlarda ne tartı, ne de sayı ile selem caiz olmaz. Malik’e göre tartı ile olsun, sayı ile olsun, caizdir. Şafiî’ye göre tartı ile olursa selem caizdir. Ahmed b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet olup bunların en meşhuru herhangi bir kayıt olmaksızın sayı ile selem caizdir. Ahmed b. Hanbel ayrıca şöyle demiştir: “Ölçek ile alınıp satılan mallarda tartı ile; tartı ile alınıp satılan mallarda ölçek ile selem caiz olmaz.” – Şafiî mezhebine göre selem peşin de, veresiye de olur. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre selem peşin olmaz.