Dört Mezhebe Göre Necasetlerin Hükmü – 4

By | 26 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-necasetlerin-hukmu-4Giysi, Kap-kacak:

- Domuz ve köpeğin ilişmesi durumu dışında diğer sebeplerle pis olan giysi, kap-kacak ve insan vücudunun temizlenmesinde Ebu Hanife, Şafiî ve Malikî mezheplerine göre belirli bir yıkama sayısı yoktur.

Ahmed b. Hanbel’den bu hususta bir takım rivayetler vardır. En meşhuru necis olan toprağın temizlenmesi dışında tüm necis olan şeylerin temizlenmesinde belirli bir sayı vardır. Kaplar yedi kez (bir rivayete göre üç kez) yıkanır. Bir diğer rivayete göre, domuz ve köpek ilişmesi ile necis olan şeylerin temizlenmesinde belirli bir sayı yoktur.

Ahmed b. Hanbel’den bu hususta birtakım rivayetler vardır. En meşhuru necis olan toprağın temizlenmesi dışında tüm necis olan şeylerin temizlenmesinde belirli bir sayı vardır. Kaplar yedi kez (bir rivayete göre üç kez) yıkanır. Bir diğer rivayete göre, domuz ve köpek ilişmesi ile necis olan şeylerin temizlenmesinde belirli bir sayı yoktur.