Dört Mezhebe Göre Necasetlerin Hükmü – 14

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-necasetlerin-hukmu-14Temiz-Kirli Su:

- Temiz olan su ile necis olan su karışmış ise, temiz su olan kap ile necis su olan kabı ayırt etmek için bir arama çalışması yapmak gerekir mi?
Şafiî’ye göre arama yapar. Galip gelen zannına göre temiz olan kaptan abdest alır.

Ebu Hanife’ye göre temiz kapların sayısı necis olanlardan fazla ise aramada bulunmak caiz olur.

Ahmed b. Hanbel’e göre arama gerekmez. Kaplardaki su dökülür veya birbirine karıştırılır, teyemmüm edilir.
İmam Malik’ten rivayetler vardır. Arama yapılmayacağı da rivayet edilmiştir.