Dört Mezhebe Göre Necasetlerin Hükmü – 12

By | 26 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-necasetlerin-hukmu-12Mideden Çıkan:

- Mideden çıkan ıslaklık görüş birliği ile necistir.
Ebu Hanife’den bunun temiz olduğuna dair bir rivayet vardır.

İdrar-Dışkı:

- İdrar ve dışkı az olsun çok olsun Şafiî’ye göre necistir.
İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel bunların eti yenen mahluklara ait olmak üzere temiz olduğu görüşündedirler.

İmam-ı Azam, güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların dışkısı temizdir, demiştir. İmam Şafiî’nin eski görüşü de böyledir. Bunun dışındakiler necistir.

Nehaî’den: “Temiz hayvanların hepsinin idrarı temizdir” dediği hikaye edilmiştir.

Meni:

- insanın menisi Ebu Hanife ve Malik’e göre necistir. Şu kadar ki Malik, kuru olsun yaş olsun meninin su ile temizleneceğini, Ebu Hanife ise yaşının su ile, kurusunun çitilemek, ovalamakla temiz olacağını söylemiştir.
Şafi î’nin esah olan görüşüne göre domuz ve köpek dışındaki canlıların menisi kuru olsun, yaş olsun temizdir. Hanbelî mezhebinde ise insan menisi temizdir.