Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 9

By | 28 Haziran 2015

-dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-9 İmam Malik dışında üç imama göre namaza başlarken “Sübhaneke” okumak sünnettir. İmam Malik’e göre tekbiri alır ve kıraate başlar.

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre namaza başlangıç duası denen sübhaneke duası şöyledir:

“Sübhânekellâhümme ve bihamdik, ve tebârekesmük, ve teâlâ ceddük, ve lâ ilahe ğayruk.”

Şafi î’ye göre ise bu dua Mâide suresi 97. âyetinin son kısmı “innî veccehtü…” dür. Ancak son cümleyi “ve ene minel müslimîn” olarak söyler. Ebu Yusuf:

“Müstehap olan her ikisini de söylemektir” demiştir.