Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 5

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-5- Mezhep imamları iftitah tekbirinin namazın farzlarından olduğunda ve namazın ancak (belirli) bir kelime ile sahih olduğunda icma etmişlerdir.
Zührî’den namazın tekbirsiz sadece niyetle sahih olacağı nakledilmiştir.
- Mezhep imamları namazın, namaz kılan kimsenin “Allahü Ekber” sözüyle gerçekleştiğinde icma etmişlerdir.
- Tekbirde “Allahü ekber” yerine başka kelime yeterli olur
mu?
Ebu Hanife’ye göre “Ekber” yerine saygı ve yüceltme ifade eden her kelime geçerli olur.“Çelil” ve “Azim” gibi.
Namaz kılan kimse sadece “Allah” deyip başka bir şey söylemese de namaza başlamak gerçekleşmiş olur.

İmam Şafiî’ye göre “Allahü Ekber” demekle de namaz gerçekleşir.
İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre “Allahü Ekber” dışında hiçbir ifade ile namaz gerçekleşmez.
Arapça tekbiri güzelce söyleyebilen kimse başka dinden bir deyim ile tekbir söylese namazı olmaz. İmam-ı Azam’a göre bu durumda namaz sahihtir.