Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 4

By | 28 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-4- Niyet namazın farzı olduğunda icma’ vardır. Niyetin tekbirden önce olmasında farklı görüşler vardır.
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre niyetin tekbirden biraz önce olması caizdir.

Malik ve Şafiî’ye göre ise, biri diğerinden ne önce, ne de sonra olmamak üzere niyetin tekbirle birlikte olması gerekir.

Şafiî mezhebinden Kaffal, niyet, tekbirin başlangıcı anında olursa namaz gerçekleşir, demiştir. Şafiî mezhebinin son devir alimlerinden İmam Nevevî şöyle diyor:

“Tercih edilen görüş, namaz kılan kimsenin namaza gaflet içinde başlamıyor sayılacak şekilde tekbir ile niyetin beraberliği yeterlidir.” diyor.
Nevevî daha öncekilerin böyle söylemekle öncekilerin toleransına uymaktadır.