Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 30

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-30- Mezhep imamları vücudun necasetten temizlenmesinin -temizlemeye gücü yetene göre- namazın şartı olduğunda icma etmişlerdir.
- Mezhep imamları namazın vaktinin girdiğinin bilinmesini veya namazın vaktinin girdiğinin baskın (galip) bir zan ile bilinmesinin namazın sahih olmasının şartı olduğunda görüş birliği etmişlerdir. Ancak İmam Malik galip zan ile yetinmemiş, vaktin girdiğinin bilinmesini şart koşmuştur.
- Mezhep imamları bir özür olmadıkça kıbleye yönelmenin namazın sahih olması için şart olduğunda ittifak etmişlerdir. Savaşta şiddetli korku özür halidir.Yolculuk halinde binek üzerinde uzun süre yol almak zaruretinden dolayı, birek üzerinde iken nafile namaz kılan kimse tekbir sırasında namaza dururken kıbleye yönelmekle emredildiği halde özürlü sayılır.

Namaz kılan kimse, Kabe’de bulunuyorsa bizzat Kabe’ye yönelir. Kabe yakınlarında ise Kabe’ye yönelme hususunda kesin kanaatine göre hareket eder. Kabe dışında bir yerde ise kıble yönünü araştırma, bu hususta aldığı habere ve bir başkasına uyarak kıbleye yönelme şartını yerine getirir.
Kıbleyi araştırma hususunda gerekeni yaptıktan sonra namazını kılan kimsenin yanlış yere yöneldiği ortaya çıksa namazı yeniden kılması gerekmez. Ancak İmam Şafiî’ye göre bu durumda namazı yeniden kılması gerekir. Şafiî mezhebinde tercih edilen görüş budur.