Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 28

By | 29 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-28- Çıplak kimse elbise bulamadığı takdirde namazını kıyam, rükû ve secde ederek kılar. Bu durumdaki kimsenin namazı Malikî ve Şafiî’ye göre sahihtir. Ebu Hanife’ye göre böyle bir durumdaki kişi namazı oturarak kılar, dilerse ayakta da kılabilir.

Ahmed b. Hanbel’e göre ise oturarak ve ima ile kılar.

- Mezhep imamları namaz kılan kimsenin giysisinde namaz kıldığı yerde ve bedeninde necaset temizliği (necasetten taharet) yapmasının farz olduğunda ittifak etmişlerdir.

Necasetten taharet, Ebu Hanlfe, Malik, Ahmed b. Hanbel ve ulemanın çoğunluğuna göre namazın sahih olması için şarttır. İmam Malik’ten bu hususta üç rivayet vardır:

a – Necasetin var olduğunu bilerek onu temizlemeden namaz kılanın namazı sahih değildir. Necaset olduğunu bilmeden veya unutarak necaseti temizlemeden kılınan namaz sahihtir. Bu rivayetler İmam Malik’ten gelen rivayetlerin en sahihi ve en meşhurudur. Bu aynı zamanda İmam Şafiî’nin eski görüşüdür.

b – Bilinsin-bilinmesin, unutsun-kasten olsun necasetle kılınan namaz sahihtir.

c – Bilinsin-bilinmesin, unutsun-kasten olsun necasetle kılınan namaz batıldır.