Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 26

By | 29 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-26- Secdeye giderken dizleri ellerden önce koymak, Hanbelî dışındaki mezheplere göre sünnettir. Hanbelî’ye göre ise eller dizlerden önce konur.
- Avret mahallini örtmek tüm mezheplerce farzdır. Avret mahallini örtmek Malikî dışındaki mezheplerce namazın sahih olması için şarttır. Malikî’ye göre ise şart olmayıp namazın farzıdır.

Hanefî ve Şafiî’ye göre avret mahalli erkeklere göre göbekle diz arasıdır. Ahmed b. Hanbel ve Malik’ten bu hususta iki rivayet vardır, rivayetlerden birisi diğer mezhepler gibidir, diğeri ise ön ve arkada bulunan edep yerleridir.

Göbeğin avret yeri olduğunda tüm mezhepler görüş birliği etmişlerdir. Dize gelince İmam-ı Azam dışındaki imamlara göre diz avret değildir. İmam-ı Azam ve Şafiî’den bazı alimler dizin avret olduğunu söylemişlerdir.

Kadının avret mahalli ise:

Ebu Hanife’ye göre ellerin içi, yüz ve ayaklar dışında vücudunun tamamı avrettir. İmam-ı Azam’dan bir rivayete göre ayakları da avrettir.İmam Malik ve Şafiî’ye ve Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre ellerin içi ve yüzü dışında kadının her tarafı avrettir. Ahmed b. Hanbel’den diğer bir rivayete -meşhur olan da budur- yüzü dışında her tarafı avrettir.

Cariye (köle kadın)ın avret mahalline gelince: İmam Şafiî ve Malik’e göre cariyenin avret mahalli erkek gibidir. Bazı Şafiî alimlerine göre cariyenin başı, bilekleri, bacakları dışında tüm vücudu avrettir. Ahmed b. Hanbel’e göre bu hususta iki rivayet vardır. Birisi erkek gibi olduğu, diğeri sadece ön ve arkadaki edep yerlerinin avret olduğudur. Ebu Hanife’ye göre ise cariyenin avret mahalli erkekte olduğu gibidir. Buna ilaveten karnın tamamı ve sırtı da avrettir.