Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 24

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-24 - Mezhep imamları namazdan çıkma niyeti hususunda ihtilaf etmişlerdir.

Malik, Ahmed b. Hanbel ve Şafiî iki kavlinden birinde vacip olduğunu söylemişlerdir. Şafiî’nin sahih olan görüşüne göre vacip değildir.
Hanefî uleması namaz kılan kimsenin namazı bitirip, namazdan çıkmak üzere yaptığı işin farz olup olmadığında ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda bizzat İmam-ı Azam’dan güvenilir bir kayıt yoktur.

- Namazdan çıkarken verilen selamda neye niyet edilecektir? Bu hususta Ebu Hanife sağına ve soluna selam verirken hafaza meleklerine niyet eder, demiştir.

İmam Malik imam ve yalnız kılan namazdan çıkmaya niyet eder, imama uyan ise birinci selamda namazdan çıkmaya, ikinci selamda imamının selamına cevap vermeye niyet eder demiştir.

İmam Şafiî ise yalnız namaz kılan sağına ve soluna selam verirken insanlara melek ve cinlere selam, vermeye niyet eder. İmam, birinci selamı ile namazdan çıkmaya ve kendine uyanlara selam vermeye niyet eder. İmama uyan da imamın selamına cevap vermeye niyet eder, demiştir.
Ahmed b. Hanbel ise namazdan çıkmaya niyet eder başka bir şey ilave etmez, demiştir.

Sabah namazında Kunut duası okumak İmam Malik ve Şafiî’ye göre sünnettir. İmam Şafiî bunu dört halifeden rivayet etmiştir. Ebu Hanife’ye göre sabah namazında Kunut sünnet değildir.
Ahmed b. Hanbel’e göre ise savaş halinde imam, askerler için dua etmek üzere Kunut okur. Buna uyan uyar, bir sakınca yoktur. İshak’a göre bir musibet ve felaket halinde Kunut okumak sünnettir.
Sabah namazında Kunut okuyan imama uyan kimsenin Kunut okuması hakkında Ahmed b. Hanbel ve Ebu Hanife ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife’ye göre cemaat imama bu hususta uymaz. Ebu Yusuf a göre imam Kunut’u okuyunca cemaat da okur. Ahmed b. Hanbel’e göre ise cemaat okumaz.
İmam Malik Kunutta el kaldırmazdı. El kaldırmak İmam Şafiî’ye göre müstehaptır, Malik’e göre değildir.