Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 23

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-23- Son oturuşta Hz. Peygamber’e salavat okumak, Ebu Hanife ve Malik’e göre sünnettir. İmam Şafiî’ye göre farzdır. Malik’in meşhur kavline göre son oturuşta Hz. Peygamber’e salavatı terkedenin namazı batıl olur.
1- Namazın sonunda selam vermek imamların hepsinin ittifakı ile meşrudur.
İmam-ı Ahmed, Şafiî ve Malikî’ye göre, selam, namazın rüknü (farz)dür. Ebu Hanife’ye göre böyle değildir.

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel (sağa-sola) iki selam verilir demişlerdir. Malik ise bir selam verilir demiştir. Şafiî’nin bu hususta iki görüşü olup sahihi iki selam verilmesidir.

Selam namazdan mıdır? Bu soruya Malik, Şafiî ve Ahmed “evet” demişler, Ebu Hanife ise “hayır” demiştir.

iki selamdan hangisi vaciptir?

¡mam Malik imama ve yalnız kılana birinci selam farzdır, demiştir. Şafiî bunlara ilaveten imama uyana da farzdır, demiştir. Ebu Hanife’ye göre birinci selam farz değildir. Ahmed b. Hanbel’e göre bu hususta iki rivayet olup bunların meşhur olanı iki selamın da vacip olmasıdır.
İkinci selam Ebu Hanife’ye ve sahih olan Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’in görüşüne göre sünnettir. İmam Malik ise şöyle demiştir:

“İkinci selam imama ve yalnız kılana sünnet değildir. İmama uyanın ise üç selam vermesi müstehaptır. İkisi sağına ve soluna, bir de ön tarafına imamın selamına cevap olarak verir”