Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 21

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-21- Mezhep imamları ilk oturuş ve bu oturuşta okunacak “Teşehhüd” duası hakkında ihtilaf etmişlerdir.
Ahmed b. Hanbel’e göre bu oturuş farz, diğer üç imama göre müstehabtır.
Şafiî ‘ye göre birinci oturuşun şekli “iftiraş”, ikinci oturuşun şekli “teverrük” olarak sünnettir.!
Ebu Hanife’ye göre iki oturuşta da iftiraş sünnettir. İmam Malik’e göre ikisinde de teverrük yapılır.