Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 18

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-18- İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre rükûdan kalkmak ve kalkınca dosdoğru durmak da vaciptir. Malikî mezhebinde de tercih edilen ve meşhur olan budur.

Ebu Hanife’ye göre bu vacip değildir. Rükûdan (doğrulmadan) secdeye inmesi bile yeterlidir. Ancak bu mekruhtur.

- İmam Şafiî’ye göre imam ve ona uyanın rükûdan kalkarken şu duayı söylemesi sünnettir.
(Anlamı: Allah (c.c.) kendisine hamd edenin hamdini kabul eyler. Ey Rabbimiz! Yerler ve gökler dolusu ve bundan başka senin dilediğin şeyler dolusunca hamd sanadır.

İmam Malik, namazı yalnız kılan kimsenin birden ziyade duayı söyleyeceği görüşündedir.