Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 16

By | 28 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-16- Mezhep imamları rükû ve secdenin namazda farz olduğu hususunda görüş birliği (icma’) etmişledir.

Eller dize değecek şekilde rükûda eğilmek meşrudur. rükû ve secdeye gidişlerde tekbir almak sünnettir. Ancak bunun sünnet olmadığı Said b. Cübeyr, Ömer b. Abdülaziz’den rivayet edilmiştir. Bunlara göre tekbirin sadece namaza başlarken alınması gerekir.

- Mezhep imamları rükû ve secdenin tam ve mükemmel bir şekilde olması hususunda ihtilaf etmişlerdir. İmam-ı Azam’a göre bu vacip olmayıp sünnettir. Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre bu husus, rükû ve secde gibi bir farzdır.