Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 13

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-13- Mezhep imamları Fatihayı ve diğer âyetlerini güzel okuyamayan kimsenin kıraat durumu hakkında ihtilaf etmişlerdir.
Ebu Hanife ve Malik “Fatiha okuyacak kadar ayakta durur” demişlerdir. İmam Şafiî, “Fatiha kadar teşbih eder” demiştir.

- Bu durumda olan kimse Arapça yerine Farsça okursa yeterli olmaz. Ebu Hanife: “Dilerse Arapça, dilerse Farsça okur” demiştir.
Ebu Yusuf ve Muhammed “Fatiha’yı Arapça olarak güzel okuyabiliyorsa başka bir dilde okuması yeterli olmaz.Arapça olarak güzel okuyamıyorsa kendi dili ile okuması yeterli olur.” demiştir.

- Namaz kılan kimse kıraat (okuma) farzını Kur’an’dan bakarak okursa Ebu Hanife’ye göre namaz bozulur. İmam Şafiî’ye göre bu caizdir.
Ahmed b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet vardır. Birisi İmam Şafiî’nin görüşü gibidir. Diğeri nafile namazlarda caiz olup farzlarda caiz olmadığı şeklindedir. İmam Malik’in mezhebi de böyledir.