Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 12

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-12- Mezhep imamları okunması farz olan şeyin belirli olup olmadığında ihtilaf etmişlerdir.

İmam Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’den meşhur rivayete göre Fatiha’nın okunması farzdır.

Ebu Hanife’ye göre Fatiha dışında namaz kılan kimseye kolay gelen bir yerin okunması ile okuma farzı yerine gelir.
- Mezhep imamları Besmele hususunda ihtilaf etmişlerdir.

İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre Besmele, Fatiha’dan bir âyettir, onunla birlikte okunması farzdır. Ebu Hanife ve İmam Malik ise, Besmelenin Fatiha’dan bir âyet olmadığı, dolayısıyla okunmasının da farz olmayacağı görüşündedirler.

İmam Şafiî sesli okunan rek’âtlarda, Besmelenin de sesli okunması gerektiği görüşündedir. İmam-ı Azam ve Ahmed b. Hanbel Besmelenin gizii okunması görüşündedirler. İmam Ma- lik’e göre ise müstehap olan Besmelenin okunmamasıdır. Ona göre namaza Sübhaneke yerine doğrudan “Elhamdü-lillah ” okunarak başlanır. İbn-i Ebi Leyla’ya göre namaz kılan kimse Besmeleyi okuyup okumamakta serbesttir. Nehaî ise Besmeleyi namazda sesli okumanın bid’at olduğunu söylemiştir.