Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 11

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-11- İmama uyan kimseye okumanın farz olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır.

Ebu Hanife’ye göre imam ister sessiz ister sesli okusun imama uyan kimseye okumak farz değildir. Hatta hiçbir suretle sünnet bile değildir.
İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre de imama uyan kimseye hiçbir halde okumak farz değildir. Hatta İmam Malik imamın sesli okuduğu rekâtlerde imama uyanın okumasını mekruh görmüştür. Ahmed b. Hanbel ise imamın sesli veya sessiz okuyuşuna göre durumu değerlendirmiş, sessiz okuduğu rekâtlerde imama uyan kimsenin okumasını müstehap görmüştür.

İmam Şafiî’ye göre ise imamın sessiz okuduğu rekâtlerde imama uyan kimsenin okuması farzdır. Sesli okumalarda iki görüşü varsa da tercih edileni onda da farz olmasıdır. Esam ve Hasen b. Salih ’ten okumasının sünnet olduğu nakledilmiştir.