Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 10

By | 28 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-10- Fatiha okumadan önce“Eûzü” çekilmesi hususunda görüş ayrılığı vardır.

Ebu Hanife’ye göre ilk rekâtte “Eûzü” çekilir. İmam Şafiî’ye göre her rekâtte “Eûzü” çekilir. İmam Malik’e göre farz namazlarda çekilmez. Nehaî ve İbn-i Sirin’e göre okuma bittikten sonra “Eûzü” çekilir.

- Mezhep imamları sabah namazının farzının iki rekâtinde ve diğer namazların ilk iki rekâtinde imama ve yalnız namaz kılana kıraatin farz olduğunda ittifak etmişlerdir.

Diğerlerinde kıraatin farz olup olmadığında ihtilaf vardır.
Şafiî ve Hanbelî mezhebinde beş vakit farzın her rekâtinde okumak farzdır.
Ebu Hanife’ye göre sadece ilk iki rekâtta okumak farzdır.
İmam Malik’ten bu hususta iki rivayet vardır.
Birisi Şafiî mezhebi gibidir.
Diğeri herhangi bir rekâtte okumayı unutan sehv secdesi eder ve namazı tamam olur. Böyle bir çözüm sabah namazının farzı için
söz konusu değildir. Zira sabah namazının farzında rekâtlerden birisinde okumayı terk eden kimse namazı yeniden kılar.