Dört Mezhebe Göre Namaz

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namaz- Müslümanlar aşağıdaki hususlarda icma (görüş birliği) etmişlerdir:

a) Namaz, Hazreti Peygamber’in “İslam beş esas üzerine bina edilmiştir” hadisindeki esaslardan birisidir.

b) Farz namaz günde beş kere olmak üzere 17 rekâttır. Hz. Allah (c.c.) onu, akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hayız, nifas gibi bir engeli bulunmayan her kadına ve her erkeğe farz kılmıştır.

c) Mükellef (yükümlü) durumunda olan kimselerden namazın farz olması hükmü ölüm ile yüz yüze gelinceye kadar ortadan kalkmaz. Ancak Ebu Hanife, kişi başı ile ima ederek namaz kılmaya gücü yetmeyecek hale gelirse namazın farz olması ondan düşer, demiştir.

- Hastalık veya haram olmayan (alkol veya uyuşturucu kullanmak gibi haller dışında) bir yol ile baygınlık geçiren kimse İmam Malik ve Şafiî ’ye göre baygın olduğu süre içinde geçen namazlardan sorumlu değildir.

Ebu Hanife’ye göre bayılma bir gün bir gece ve daha az olursa kaza edilmesi gerekir. Daha fazla olduğu takdirde kaza gerekmez.
Ahmed b. Hanbel’e göre bayılmak ne durumda olursa olsun namazın kazasını engellemez.