Dört Mezhebe Göre Namaz – 6

By | 28 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-namaz-6- Vakti girmeden önce namaz için ezan okunmaz. Ancak sabah namazı için şafak atmadan ezan okunabilir. Ahmed b. Hanbel’den şafaktan önce ezan okumanın mekruh olduğuna dair bir rivayet vardır.Yine Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre Ramazan ayına mahsus olmak üzere şafaktan önce ezanın okunması mekruh değildir.

- Mezhep imamları sadece sabah ezanında “tesvib”in meşru olduğunda ittifak etmişlerdir.Tesvib İmam Şafiî dışındaki mezhep imamlarınca sünnettir. İmam Şafiî’nin bu hususta iki kavli olmakla birlikte yeni ve tercih edilen görüşü sünnet olmasıdır.

Tesvib İmam-ı Azam dışında kalan imamlara göre “Hayye alessalah”dan sonra iki kere “Es salatü hayrun minen nevm”
demektir. İmam-ı Azam’a göre tesvib, ezan bittikten sonradır.! Sabah ezanı dışında tesvib meşru değildir.
Hanbelî’ye göre, namaz cinsi ne olursa olsun namaz bozulur.

Hasen b. Salih’e göre tesvib yatsı namazında da müstehaptır. Nehaî tüm namazlarda tesvibin olduğunu söylemiştir.
- Mezhep imamları bayram namazları, ay ve güneş tutulmasında kılınan namazda ve yağmur duasında:
“Es-salatü camiah – Namaz toplayıcı” diyerek yüksek sesle çağrıda bulunmanın sünnet olduğunda icma’ yapmışlardır.
- Mezhep imamları ancak akıllı ve müslüman kimsenin okuduğu ezanın muteber olduğunda icma etmişlerdir. Erkek cemaat için kadının ezan okuması geçerli değildir. Aklı eren (iyiyi kötüden ayırt edebilen) çocuğun ezanı geçerlidir.
Hades (abdestsiz veya cünüp olma) halinde okunan ezan, şayet abdestsiz iken okunmuşsa geçerlidir. Cünüp iken okunan ezanın geçerli olduğunu Ahmed b. Hanbel dışındaki imamlar söylemişlerdir.
Ahmed b. Hanbel ise hiç bir surette bu ezanın geçerli olmadığını söylemiştir.