Dört Mezhebe Göre Namaz – 5

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namaz-5Kadınlar:

- Mezhep İmamları kadınlar hakkında ezanın meşru ve sünnet olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir.

- Kadınların ikamet getirmesi sünnet midir?

Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre sünnet değildir. Şafiî’ye göre kadınlar için de ikamet getirmek sünnettir.

- Geçmiş namazlar için de Ebu Hanife’ye göre ezan okunur ve ikamet getirilir. İmam Malik ve Şafiî’ye göre ikamet getirilir, fakat ezan okunmaz. Ahmed b. Hanbel’e göre geçmiş namazlar toplu olarak kaza ediliyorsa ilk namaz için ezan okunur, diğerleri için sadece ikamet getirilir.

- Mezhep imamları bir memleket halkı ezan ve ikameti terk etme hususunda görüş birliği halinde iseler onlara savaş açılması gerektiğinde icma (birlik) etmişlerdir. Zira ezan ve ikamet İslamın göstergesidir. İptal edilmesi caiz olamaz.

- Ezanın kelimeleri malumdur. Ancak İmam Malik başlangıçta iki defa “Allahü Ekber” denmesi görüşündedir.

- İkamet hususunda aşağıdaki ihtilaflar söz konusudur:

Ebu Hanife’ye göre ikamet cümleleri ezanda olduğu gibi çift söylenir.
İmam Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre “Kad kametis-salah” cümlesi dışındakiler bir defa söylenir: O ise iki keredir. Ezanda terci Hanefî dışında diğer mezheplerde sünnettir.