Dört Mezhebe Göre Namaz – 4

By | 28 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-namaz-4Ezan ve İkamet:
- Mezhep imamları ezan ve ikametin beş vakit namaz ve cuma için meşru olduğunda ittifak etmişlerdir. Aşağıda zikredilecek hususlarda ise ihtilaf etmişlerdir.

- Ebu Hanife, Malik ve Şafiî’ye göre ezan ve ikamet sünnettir. Ahmed b. Hanbel’e göre şehirde yaşayanlara farz-ı kifayedir. Davud-u Zahirîye göre vaciptir. Fakat terk edildiği takdirde namaz sahih olur. Evzaî’ye göre ezan unutularak namaz kılınırsa vakit içerisinde namaz yenilenir. Atâ’ya göre ikamet unutularak kılındığı takdirde namaz iade edilir.