Dört Mezhebe Göre Namaz – 3

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namaz-3- Mezhep imamları Allah’ın farz kıldığı namazların ne dünyevî bir karşılık ile ne de (hacda olduğu gibi) bedenen bir başkasının vekaletiyle yerine getirilmesinin asla sahih olmayacağı hususunda icma’ (birlik) etmişlerdir.

- Müslüman olmayan kimsenin namaz kılmakla müslüman olduğuna hükmedilir mi?

Bu hususta İmam-ı Azam:

“ıBöyle bir kimse kendi başına veya cemaatle namaz kıldığında müslüman olur” demiştir.

İmam Şafiî:

“ıNamazı İslam ülkesi olmayan bir yerde kılmadıkça namaz kılmakla müslüman olmaz.” demiştir.

İmam Malik:

“Böyle bir kimse kendisi için korktuğu sefer halinde kılarsa namaz kılmakla müslüman olmaz.Ancak kendisinden emin olduğu bir durumda namaz kılmakla müslüman olur.” demiştir.

Ahmed b. Hanbel ise:

“Ne durumda olursa olsun; yalnız veya cemaatle, camide veya bir başka yerde, İslam ülkesinde veya bir başka yerde namaz kılmakla müslüman olmayan kişi müslüman olur.” demiştir.